Representació, assessorament i impuls comercial

per a les empreses d’Ulldecona

L’Associació de caràcter multisectorial va nèixer amb la finalitat fonamental de defensar els interessos comuns de les empreses locals en tots els àmbits que fos menester, i en la seva dinàmica portar a terme totes les gestions oportunes per aconseguir una millora en els serveis comuns.

L’objectiu de l’associació és impulsar a les empreses locals per millorar la seva competitivitat així com crear una xarxa empresarial sòlida que respongui a les necessitats tant dels socis com dels usuaris i desenvolupar un canal més de comunicació entre les empreses i els clients a Ulldecona.

Formació

Empresaris i Treballadors

Participació en plans formatius per als treballadors, tant en formació continua com en formació ocupacional

LLEGIR MÉS

 

Descomptes

per a socis

Aprofitament del potencial de consum a través del grup de compres.

LLEGIR MÉS

Borsa de treball

servei bidireccional

Publicitar les ofertes de treball dins el servei de Brossa de Treball de la Web de l’associació.

LLEGIR MÉS

Subvencions
Ajudes i Subvencions

Accés a totes les ajudes i subvencions que les diferents administracions (central, autonòmica, local…)tenen previstes per a empreses.

LLEGIR MÉS

Informació
Informació periòdica

Informació puntual de tots els temes d’interès empresarial, així com la normativa legal que ens afecte.

Assessorament
a les empreses sòcies

Assessorament en general, sobre tems que afectin les empreses o els sectors empresarials.

Conferències
Sectorials i Generals

Participació en conferències, jornades i seminaris, que sobre els temes d’actualitat organitzarà l’associació o s’adherirà a les que organitzen altres associacions empresarials.

Inversió Empresarial
local i supra local

Ajuda i orientació per a qualsevol projecte d’inversió empresarial, d’ampliació o canvi d’activitat.

Defensa de l’empresa
Suport als associats davant les administracions públiques a l’hora de formular reclamacions i reivindicacions per tal de trobar la solució a problemes o incidències.

Representativitat
de les empreses

Representació dels interessos empresarials davant dels organismes públics, dels sindicats i en tots els àmbits. Representació dels empresaris del territori en els òrgans de direcció d’organitzacions empresarials d’àmbit.

Publicitat de les empreses
promoció

Publicitar les activitats de cada empresa associada. Possibilitar que les empreses associades publiquen ofertes dels seus productes o serveis.

Dinamització
comercial

Campanyes de promoció comercial amb les empreses per impulsar el desenvolupament de Plànols de dinamització comercial.

Últimes notícies

Formació