Adjunt direcció

Capacitat per organització ,coordinació i gestió tasques diàries